Hare Krishna Maha Mantra (in Thai)

Transliteration : ISKCON Bangkok ฮาเร คริชณะ มหา มนต์ ฮาเร คริชณะ ฮาเร คริชณะ คริชณะ คริชณะ ฮาเร ฮาเร ฮาเร รามะ ฮาเร รามะ รามะ รามะ ฮาเร ฮาเร