Srila Prabhupada Pranati (in Russian)

Шрила Прабхупада пранати нама ом вишну-падайа кришна-прештхайа бху-тале шримате бхактиведанта-свамин ити намине намас те сарасвате деве гаура-вани-прачарине нирвишеша-шунйавади-пашчатйа-деша-тарине