ભગવાન વરાહને પ્રાર્થના

Prayers to Lord Varāha (in Gujarati) વસતિ દશન શિખરે ધરણી તવ લગ્ના શશિનિ કલંક કલેવ નિમગ્ના કેશવ ધૃત શૂકર રૂપ જય જગદીશ હરે ધ્વનિ શ્રીલ પ્રભુપાદ

ભગવાન વામનને પ્રાર્થના

Prayers to Lord Vāmana (in Gujarati) છલયસિ વિક્રમણે બલિમ્ અદ્ભુત-વામન પદ-નખ-નીર-જનિત-જન-પાવન કેશવ ધૃત-વામન-રૂપ જય જગદીશ હરે ધ્વનિ શ્રીલ પ્રભુપાદ

શ્રી જગન્નાથાષ્ટક

Śrī Jagannāthāṣṭaka(in Gujarati) કદાચિત્ કાલિંદી-તટ-વિપિન-સંગીતક-રવો મુદાભીરી-નારી-વદન-કમલાસ્વાદ-મધુપઃ રમા-શંભુ-બ્રહ્મામર-પતિ-ગણેશાર્ચિત-પદો જગન્નાથઃ સ્વામી નયન-પથ-ગામી ભવતુ મે ભુજે સવ્યે વેણું શિરસિ શિખિ-પુચ્છં કટિ-તટે દુકૂલં નેત્રાંતે સહચર-કટાક્ષં વિદધતે સદા શ્રીમદ્-વૃંદાવન-વસતિ-લીલા પરિચયો જગન્નાથઃ સ્વામી નયન-પથ-ગામી ભવતુ મે મહાંભોધેસ્તીરે કનક-રુચિરે નીલ-શિખરે વસન્ પ્રાસાદાંતઃ સહજ-બલભદ્રેણ બલિના સુભદ્રા-મધ્ય-સ્થઃ સકલ-સુર-સેવાવસર-દો જગન્નાથઃ સ્વામી નયન-પથ-ગામી ભવતુ મે કૃપા-પારાવારઃ સજલ-જલદ-શ્રેણિ-રુચિરો રમા-વાણી-રામઃ સ્ફુરદ્-અમલ-પંકેરુહ-મુખઃ સુરેંદ્રૈરારાધ્યઃ શ્રુત-ગુણ-શિખા ગીત-ચરિતો જગન્નાથઃ સ્વામી નયન-પથ-ગામી ભવતુ […]

શ્રી સચિ તનયાશ્ટકં

Sri Sachi Tanayashtakam(in Gujarathi) (૧) ઉજ્જ્વલ-વરણ-ગૌર-વર-દેહં વિલસિત-નિરવધિ-ભાવ-વિદેહં ત્રિ-ભુવન-પાવન-કૃપયઃ લેશં તં પ્રણમામિ ચ શ્રી-સચિ-તનયં (૨) ગદ્ગદાંતર-ભાવ-વિકારં દુર્જન-તર્જન-નાદ-વિશાલં ભવ-ભય-ભંજન-કારણ-કરુણં તં પ્રણમામિ ચ શ્રી-સચિ-તનયં (૩) અરુણાંબર-ધર ચારુ-કપોલં ઇંદુ-વિનિંદિત-નખ-ચય-રુચિરં જલ્પિત-નિજ-ગુણ-નામ-વિનોદં તં પ્રણમામિ ચ શ્રી-સચિ-તનયં (૪) વિગલિત-નયન-કમલ-જલ-ધારં ભૂષણ-નવ-રસ-ભાવ-વિકારં ગતિ-અતિમંથર-નૃત્ય-વિલાસં તં પ્રણમામિ ચ શ્રી-સચિ-તનયં (૫) ચંચલ-ચારુ-ચરણ-ગતિ-રુચિરં મંજિર-રંજિત-પદ-યુગ-મધુરં ચંદ્ર-વિનિંદિત-શીતલ-વદનં તં પ્રણમામિ ચ શ્રી-સચિ-તનયં (૬) દ્રિત-કટિ-ડોર-કમંડલુ-દંડં દિવ્ય-કલેવર-મુંડિત-મુંડં દુર્જન-કલ્મષ-ખંડન-દંડં તં પ્રણમામિ ચ શ્રી-સચિ-તનયં (૭) […]

શ્રી ગોવર્ધનાષ્ઠકં

Śrī Govardhanāṣṭakam (in Gujarathi) (૧) કૃષ્ણ-પ્રસાદેન સમસ્ત-શૈલ- સામ્રાજ્યં આપ્નોતિ ચ વૈરિણો ’પિ શક્રસ્ય પ્રાપ બલિં સ સાક્ષાદ્ ગોવર્ધનો મે દિષતાં અભીષ્ઠં (૨) સ્વ- પ્રેષ્ઠ-હસ્તાંબુજ-સૌકુમાર્ય સુખાનુભૂતેર્ અતિ-ભૂમિ- વૃત્તેઃ મહેંદ્ર-વજ્રાહતિમ્ અપિ અજાનન્ ગોવર્ધનો મે દિષતાં અભીષ્ઠં (૩) યત્રૈવ કૃષ્ણો વૃષભાનુ-પુત્ર્યા દાનં ગૃહીતું કલહં વિતેને શ્રુતેઃ સ્પૃહા યત્ર મહતિ અતઃ શ્રી- ગોવર્ધનો મે દિષતાં અભીષ્ઠં ૪) સ્નાત્વા સરઃ […]

શ્રી ગોવર્ધનાષ્ટકં

Śrī Govardhanāṣṭakam (in Gujarathi) (૧) કૃષ્ણ-પ્રસાદેન સમસ્ત-શૈલ- સામ્રાજ્યં આપ્નોતિ ચ વૈરિણો ’પિ શક્રસ્ય યઃ પ્રાપ બલિં સ સાક્ષાદ્ ગોવર્ધનો મે દિશતાં અભીષ્ટં (૨) સ્વ- પ્રેષ્ઠ-હસ્તાંબુજ-સૌકુમાર્ય સુખાનુભૂતેર્ અતિ-ભૂમિ- વૃત્તેઃ મહેંદ્ર-વજ્રાહતિમ્ અપિ અજાનન્ ગોવર્ધનો મે દિશતાં અભીષ્ટં (૩) યત્રૈવ કૃષ્ણો વૃષભાનુ-પુત્ર્યા દાનં ગૃ‌હીતું કલહં વિતેને શ્રુતેઃ સ્પૃહા યત્ર મહતિ અતઃ શ્રી ગોવર્ધનો મે દિશતાં અભીષ્ટં ૪) સ્નાત્વા […]

શ્રી વિગ્રહ માટે આદર

Greeting the deities (in Gujarati) ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ વેણું ક્વણંતં અરવિંદ-દલાયતાક્ષં બર્હાવતંસં અસિતાંબુદ સુંદરાંગં કંદર્પ-કોટિ-કમનીય-વિશેષ-શોભં ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ અંગાનિ યસ્ય સકલેંદ્રિય- વૃત્તિ-મંતિ પશ્યંતિ પાંતિ કલયંતિ ચિરં જગંતિ આનંદ ચિન્મય સદુજ્જ્વલ વિગ્રહસ્ય ગોવિંદં આદિપુરુષં તમહં ભજામિ ધ્વનિ ગાયિકા- યમુન માતાજિ , સંગીત નિર્દેશક – જાર્જ્ હારિસન્

ગોરા પહુન્

Gaurā Pahū (in Gujarati) ગોરા પહુન્ ના ભજિયા મૈનુ પ્રેમ-રતન-ધન હેલાય હારાઇનુ અધને જતન કોરિ ધન તેયાગિનુ આપન કરમ-દોષે આપનિ ડુબિનુ સત્સંગ છાડિ ‘ કૈનુ અસતે વિલાસ્ તે-કારણે લાગિલો જે કર્મ-બંધ-ફાન્સ્ વિષય-વિષય-વિષ સતત ખાઇનુ ગૌર-કીર્તન-રસે મગન ના હૈનુ કેનો વા આછયે પ્રાણ કિ સુખ પાઇયા નરોત્તમ્ દાસ્ કેનો ના ગેલો મરિયા ધ્વનિ શ્રી અમલાત્મ દાસ […]

આમાર જીવન

Āmāra Jīvan (inGujarati) આમાર જીવન, સદા પાપે રત, નાહિકો પુણ્યેર લેષ પરેરે ઉદ્વેગ, દિયાછિ યે કોતો, દિયાછિ જીવેરે ક્લેશ નિજસુખ લાગિ’, પાપે નાહિ ડોરિ, દયા-હીન સ્વાર્થ-પરો પર-સુખે દુઃખી, સદા મિથ્યાભાષી, પર-દુઃખ સુખ-કરો આશેષ કામના, હૃદિ માઝે મોર, ક્રોધી, દંભ-પરાયણ મદ-મત્ત સદા, વિષયે મોહિત, હિંસા-ગર્વ વિભૂષણ નિદ્રાલસ્ય હત, સુકાર્યે વિરત, અકાર્યે ઉદ્યોગી આમિ પ્રતિષ્ઠ લાગિયા, શાઠ્ય-આચરણ, […]

નારદ મુનિ બાજાય વીણા

Nārada Muni Bājāy Vīṇā (in Gujarati) નારદ મુનિ, બાજાય વીણા ‘રાધિકા-રમણ’ – નામે નામ અમનિ, ઉદિત હોય ભકત – ગીત – સામે અમિય-ધારા, બરિષે ઘન શ્રવણ-યુગલે ગિયા ભકત-જન, સઘને નાચે ભોરિયા આપન હિયા માધુરી-પૂર, અસબો પશિ’ માતાય જગત-જને કેહો વા કાંદે, કેહો વા નાચે કેહો માતે મને મને પંચ-વદન, નારદે ધોરિ’ પ્રેમેર સઘન રોલ્ કમલાસન, […]