વિભાવરી શેષ

Vibhāvarī Śeṣa (in Gujarati)

વિભાવરી શેષ આલોક-પ્રવેશ,
નિદ્રાચાડિ’ ઉઠો જીવ
બોલો હરિ હરિ, મુકુંદ મુરારિ,
રામ કૃષ્ણ હયગ્રીવ

નૃસિંહ વામન, શ્રી મધુસૂધન,
બ્રજેંદ્ર નંદન શ્યામ
પૂતના-ઘાતન કૈટભ-શાતન
જય દાશરથિ-રામ

યશોદા દુલાલ, ગોવિંદ ગોપાલ,
વૃંદાવન પુરંદર
ગોપી-પ્રિય-જન, રાધિકા-રામણ
ભુવન-સુંદર-બર

રવણાંતકર, માખન-તસ્કર,
ગોપી-જન-વસ્ત્ર- હરી
બ્રજેર રાખાલ, ગોપા-વૃંદ-પાલ,
ચિત્ત- હરી બંશી-ધારી

યોગીંદ્ર-બંદન, શ્રી-નંદ-નંદન,
બ્રજ-જન-ભય-હરી
નવીન નીરદ, રૂપ મનોહર,
મોહન-બંશી-બિહારી

યશોદા-નંદન, કંસ નિસૂદન
નિકુંજ-રાસ-વિલાસી
કદંબ કાનન રાસ પારાયણ
બૃંદ-વિપિન-નિવાસી

આનંદ-વર્ધન, પ્રેમ-નિકેતન,
ફુલ-શર-જોજક કામ
ગોપાંગનાગણ, ચિત્ત- વિનોદન
સમસ્ત- ગુણ-ગણ-ધામ

જામુન-જીવન, કેલિ પારાયણ,
માનસ – ચંદ્ર – ચકોર
નામ સુધારસ, ગાઓ કૃષ્ણ જશ,
રાખો વચન મન મોર

ધ્વનિ

  1. શ્રી રાદા કાન્ત​ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર